rETKIPASSIKÄYTÄNTÖ

Partiotoiminta on parhaimmillaan päivä- ja yöretkiä, leirejä, vaelluksia sekä partiotaitokilpailuja ja -koulutuksia. Kannustaaksemme lippukunnan ikäkausipartiolaisia osallistumaan heille suunnatuille retkille, on lippukunnassamme kehitetty retkipassikäytäntö, joka toteutuu lippukunnan omana retkiholkkina sekä mahdollisuutena suorittaa Jänkäsusi-merkki.

Retkimerkkivastaava hoitaa retkiholkin ja jänkäsuden seurannan, myöntämisen, tilastoinnin, tarvikkeet sekä jänkäsusihengen edistämisen ja vaalimisen.

retkiholkki

Retkiholkki on nahasta valmistettava huiviholkki, johon kaikkien ikäkausien on mahdollista kerätä retkileimoja.
Jokaisella ikäkaudella on oman väriset holkkinsa, jotka tehdään itse. Retkellä ikäkausijohtajat jakavat leimat suoritetusta retkestä. Retken tulee täyttää Suomen partiolaisten retken määritelmä.

Holkin tarkoituksena on antaa jokaiselle jotain konkreettista retken päätteeksi.

Retkileimakoodisto

Ryhmien omat retket nimetään seuraavasti: Ensimmäinen kirjain merkitsee toimintakautta eli S=syksy ja K=kevät. Seuraavaksi tulee kyseisen vuoden lyhenne eli 2022=22. Esimerkkinä: keväällä 2023 tehtävä oman ryhmän retki merkitään retkiholkkiin ”K23”.

Muita kuin oman ryhmän retkiä ei leimata.

Holkin malli

12cmx3cm pala kunkin ikäkauden oman värin mukaan värjättyä nahkaa kiinnitettynä sisarniitillä.

Lippukunnan eri ikäkausien holkkivärit:
Perhepartio: punainen
Sudenpennut: keltainen
Seikkailijat: oranssi
Tarpojat: lila
Samoajat: vihreä
Vaeltajat: ruskea
Aikuiset: harmaa

Jänkäsusimerkki

Jänkäsusi on erämerkki, joka on tarkoitettu kaikille seikkailijoista alkaen.
Merkin käyttöönottamisella pyritään lisäämään lippukuntamme erähenkisyyttä.

Jänkäsusi luokkia on neljä ja ne voi ansaita seuraavasti:

III luokan jänkäsusi (vihreä pohja)

 • 5 retkeä maastoon
 • Yksi partioleiri
 • Yksi partiotaitokilpailu
 • Paraati

II luokan jänkäsusi (sininen pohja)

 • 10 yöretkeä maastoon
 • Kaksi partioleiriä
 • Kaksi pt-kisaa
 • Tarpojaretkelle osallistuja tai staabissa (vastuutehtävänä)

I luokan jänkäsusi (viininpunainen pohja)

 • 15 yöretkeä maastoon
 • Viisi partioleiriä
 • Viisi pt-kisaa
 • Suoritettu ROK- tai erätaitokurssi

Erikoisjänkäsusi (musta pohja)

 • 25 yöretkeä maastoon
 • 10 partioleiriä
 • 10 pt-kisaa
 • Vähintään viikon mittainen vaellus (pl. Moottorivaellus)
Jänkäsusi merkit – kuva Scandinavian Outdoor

Yöretki on retki, jonka aikana nukutaan maastossa. Kiinteissä ovellisissa
rakennuksissa nukkumista ei lasketa maastossa yöpymiseksi. Retken tulee kestää vähintään 24 tuntia tai henkilö on retkellä vähintään 24 tuntia. Retket eivät kerry sudenpentuajalta.
Vähintää yksi ruoka täytyy tehdä ulkona trangiaa tai avotulta hyödyntäen. Muuten ruokaa saa tehdä sisällä kuitenkin turhaa sisällä oloa tulee välttää.

Henkilön tulee olla leirillä vähintään 3 yötä, jotta leiri voidaan laskea jänkäsusi
suoritukseksi. Leirin, retken ja Pt-kisan määritelmä löytyy ajantasaisista SP:n turvallisuusohjeista.

Merkin suorituksiksi lasketaan merkin käyttöönoton (2023) jälkeen suoritetut vaatimukset.
Esimerkkinä: Jos henkilö on käynyt jo ROK- tai erätaitokurssin tulee hänen
osallistua kouluttajana kyseiselle kurssille täyttääkseen I luokan jänkäsuden
vaatimuksen.

Mikäli merkin suorittaja haluaa, voi hän suorittaa suoraan tietyn merkin, eikä hänen tarvitse suorittaa aikaisempia merkkejä. Aikaisemmin suoritetut
jänkäsusisuoritukset pysyvät pohjalla.
Esimerkki: Henkilö, jolla on toisen luokan jänkäsusi tarvitsee viisi yöretkeä, kolme partioleiriä, kolme pt-kisaa ja suoritettu ROK- tai erätaitokurssi.

Jänkäsusimerkkiä tulee erikseen hakea retkimerkkivastaavalta.